BIP - SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

BIP - strona główna
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STRUKTURA JEDNOSTKI
Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz pozostałych komórek organizacyjnych Zespołu Szpitali Miejskich:

Zakład Leczniczy tworzą komórki organizacyjne prowadzące działalność leczniczą:

I.     Szpital

1)    Oddziały szpitalne położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a)    Oddział Chorób Wewnętrznych -83  łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej - 5łóżka),
b)    Oddział Geriatryczny – 30 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka),
c)     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 8 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 8 łóżek),
d)    Oddział Chirurgiczny Ogólny – 26 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej - 2 łóżka),
e)    Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej – 26 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej - 2 łóżka),
f)     Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym - 28 łóżek (Oddział neurologiczny - 12 łóżek, Pododdział udarowy - 16 łózek w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, łóżka intensywnego nadzoru udaru mózgu- 4 łóżka),
g)    Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych – 48 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, miejsca pobytu dziennego – 10 łóżek).
h)    Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 20 łóżek,
i)     Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Endokrynologicznym – 10 łóżek,
j)     Oddział Okulistyczny – 10 łóżek,
k)    Izba Przyjęć,
l)     Blok Operacyjny - 4 sale operacyjne,
m)   Oddział Ginekologiczno-Położniczy - 15 łózek
n)    Oddział Neonatologiczny - 22 łóżka

2)    Oddziały szpitalne położone przy ul. Władysława Truchana 7:

a)   Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka – 26 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego - 1 łóżko, łóżka dla noworodków - 5 łóżek,
       liczba inkubatorów - 2 inkubatory),
b)   Oddział Pediatryczny dla Dzieci Starszych – 25 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka),
c)   Oddział Otolaryngologii z pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla dzieci– 20 łóżkek  - w tym 16 łóżek oddział otolaryngologii i 4 łóżka oddział chirurgii szczękowo-twarzowej (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
d)   Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci – 23 łóżek (w tym: łóżka dla noworodków - 4 łóżka, liczba inkubatorów - 1 inkubator),
e)   Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii dla Dzieci – 8 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 8 łóżek, łóżka dla noworodków - 4 łóżka, liczba inkubatorów - 5 inkubatorów),
f)    Oddział Alergologii i Immunologii Dziecięcej – 19 łóżek (w tym: łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
g)   Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej – 24 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego - 1 łóżko, miejsca pobytu dziennego – 2 łóżka),
h)   Oddział Neurologiczno-Nefrologiczny dla dzieci - 26 łóżek  o profilach: Neurologii Dziecięcej - 16 łóżek, Nefrologii dziecięcej -10 łóżęk, (w tym:łóżka intensywnej opieki medycznej - 2,  łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
i)    Oddział Okulistyki Dziecięcej – 16 łóżek (w tym: łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
j)    Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci – 22 łóżka.

 

3)    Inne komórki opieki szpitalnej położone przy ul. Władysława Truchana 7:

a)   Izba Przyjęć,
c)   Blok Operacyjny - 4 sale operacyjne,
d)   Zespół Wyjazdowy – karetka typu N.

4)    Szpitalne Ratownictwo Medyczne położone przy ul.Władysława  Truchana 7:

a)   Szpitalny Oddział Ratunkowy – 9 łóżek ( w tym : łóżka obserwacyjne - 6 łóżek, stanowiska intensywnej terapii - 3 stanowiska)
b)   Zespół Transportu Sanitarnego,
c)   Ośrodek Terapii Hiperbarycznej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

5)    Apteka: położna przy  ul. Strzelców Bytomskich 11,

6)    Centralna Sterylizatornia:

a)   Centralna Sterylizatornia przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)   Centralna Sterylizatornia przy ul. Władysława Truchana 7.

2.    Ambulatorium:

1)    Poradnie i gabinety położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a)   Poradnia Chirurgii Ogólnej,
b)   Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
c)   Poradnia Proktologiczna,
d)   Poradnia Chorób Piersi,
e)   Poradnia Okulistyczna,
f)    Poradnia Reumatologiczna,
g)   Poradnia  Hematologiczna
h)   Poradnia Geriatryczna,
i)    Poradnia Endokrynologiczna,
j)    Poradnia Leczenia Bólu
k)   Poradnia Neurologiczna
l)    Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni chirurgii ogólnej,
m)  Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej,
n)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni okulistycznej,
o)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni chorób piersi,
p)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradni proktologicznej,
r)    Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni hematologicznej.

 

2)    Poradnie i gabinety położone przy ul. Władysława Truchana 7:

a)   Poradnia alergologiczna i immunologiczna dla dzieci,
b)   Poradnia chirurgiczna dla dzieci,
c)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgicznej dla dzieci,
d)   Poradnia hematologiczno – onkologiczna dla dzieci,
e)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni hematologiczno - onkologicznej dla dzieci,
f)    Poradnia okulistyczna dla dzieci,
g)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni okulistycznej dla dzieci,
h)   Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci,
i)    Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej dla dzieci,
j)    Poradnia ortopedyczno - urazowa dla dzieci,
k)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ortopedyczno – urazowej dla dzieci
l)    Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
m)  Poradnia neurologiczna dla dzieci,
n)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni neurologicznej dla dzieci,
o)   Poradnia audiologiczna,
p)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni audiologicznej dla dzieci.
p)   Poradnia Wad Rozwojwych Twarzoczaszki
r)    Poradnia neonatologiczna
s)    Poradnia ortodontyczna dla dzieci

 

3)    Pracownie Diagnostyczne położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a)   Pracownia EKG,
b)   Pracownia UKG,
c)    Pracownia EEG,
d)   Pracownia Endoskopii,
e)   Pracownia EMG.

4)    Pracownie Diagnostyczne położone przy ul. Władysława Truchana 7:

a)   Pracownia EEG
b)    Pracownia endoskopii,
c)    Pracownia audiologiczna.

5)    Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

a)   Laboratorium Analityczne z Pracownią Serologii i Bankiem Krwi położone przy ul. Władysława Truchana 7
b)   Laboratorium Analityczne z Pracownią Serologii i Bankiem Krwi położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11
c)   Laboratorium Mikrobiologiczne
d)   Pracownia Biologii Komórki położona przy ul. Strzelców Bytomskich 11

6)   Zakład Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej

a)   Pracownia TK położona przy ul. Władysława Truchana 7
b)   Pracownia TK położona przy ul. Strzelców Bytomskich 11
c)   Pracownia NMR położona przy ul. Władysława Truchana 7
d)   Pracownia USG dla dzieci położona przy ul. Władysława Truchana 7
e)   Pracownia RTG dla dzieci - Radiologi Klasycznej położna przy ul. Władysława Truchana 7
f)    Pracownia Radiologii Zabiegowej dla dzieci położona przy ul. Władysława Truchana 7
g)   Pracownia RTG ogólna położona przy ul. Strzelców Bytomskich 11
h)   Pracownia SPECT /CT położona przy ul. Władysława Truchana 7
i)    Pracownia PET/CT położona przy ul. Władysława Truchana 7
j)    Pracownia mammograficzna położona przy ul. Strzelców Bytomskich 11
k)   Pracownia Densytometrii Położona przy ul. Strzelców Bytomskich 11
l)    Pracownia USG położona rzy ul. Strzelców Bytomskich 11
m)  Pracownia Radiologii zabiegowej położona przy ul. Strzelców Bytomskich 11

 

7)    Ambulatorium:

a)   Ambulatorium położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
b)   Ambulatorium położone przy ul. Truchana 7.

8)    Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna położona przy ulicy Strzelców Bytomskich 11

9)    Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla dzieci polozona przy ulicy Władysława Truchana 7

II.   Pozostałe komórki organizacyjne.

1)    Dział Kadr i Szkoleń

2)    Dział Finansowo-Księgowy

3)    Dział Kosztów i Analiz

4)    Dział Administracyjno-Gospodarczy,

5)   Dział Zaopatrzenia z Magazynem Centralnym

6)    Dział Zamówień Publicznych

7)    Dział Obsługi Umów i Statystyki

8)    Dział Techniczny

9)      Dział Aparatury Medycznej

10)    Dział Informatyczny:

11)   Dział  BHP:

12)   Dział Fizjoterapii

13)  Dział Żwyienia i Dietetyki

13)  Duszpasterstwo Szpitalne

osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kwaśny, dnia: 2022-09-01
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 26-06-2023
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 2024, kontakt: sekretariat@zsm.com.pl