BIP - SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

BIP - strona główna
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STRUKTURA JEDNOSTKI
Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz pozostałych komórek organizacyjnych Zespołu Szpitali Miejskich:

Zakład Leczniczy tworzą komórki organizacyjne prowadzące działalność leczniczą:

1. Szpital

1) Oddziały szpitalne położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych
b) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
c) Oddział Chirurgiczny Ogólny
d) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
e) Oddział Neurologiczny 
f)  Oddział Udarowy
g) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
h) Oddział Endokrynologiczno
i)  Oddział Reumatologiczny
j)  Oddział Okulistyczny
k) Oddział Dermatologiczny
l)  Izba Przyjęć,
m)Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej,
n) Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
o) Blok Operacyjny Okulistyczny,
p) Blok Operacyjny Ginekologiczno - Położniczy,
q) Oddział Gastroenterologiczny
r)  Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym (w tym: Pododdział Geriatryczny 
s) Oddział Hematologiczny

2) Oddziały szpitalne położone przy ul. Truchana 7:
a) Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka 
b) Oddział Pediatryczny dla Dzieci Starszych –
c) Oddział Otolaryngologii Dziecięcej 
d) Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci
e) Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci
f) Oddział Alergologii i Immunologii Dziecięcej
g) Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
h) Oddział Nefrologii Dziecięcej 
i) Oddział Neurologii Dziecięcej
j) Oddział Okulistyki Dziecięcej
k) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci

3) Inne komórki opieki szpitalnej położone przy ul. Truchana 7:
a) Izba Przyjęć,
b) Pion Anestezjologiczny,
c) Blok Operacyjny,
d) Zespół Wyjazdowy 

4) Szpitalne Ratownictwo Medyczne położone przy ul. Truchana 7:
a) Szpitalny Oddział Ratunkowy
b) Zespół Transportu Sanitarnego,
c) Ośrodek terapii hiperbarycznej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

5) Apteka:
a) Lokal przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Lokal przy ul. Truchana 7.

6) Centralna Sterylizatornia:
a) Centralna Sterylizatornia przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Centralna Sterylizatornia przy ul. Truchana 7.

7) Centrum Badawczo-Rozwojowe przy ul. Truchana 7,

2. Ambulatorium:

1) Poradnie i gabinety położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:
a) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
b) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
c) Poradnia Proktologiczna,
d) Poradnia Chorób Piersi,
e) Poradnia Okulistyczna,
f) Poradnia Reumatologiczna,
g) Poradnia Kardiologiczna,
h) Poradnia Geriatryczna,
i) Poradnia Endokrynologiczna,
j) Poradnia Medycyny Pracy,
k) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni chirurgii ogólnej),
l) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej),
m) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni okulistycznej),
n) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni chorób piersi),
o) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni proktologicznej),
p) Poradnia Leczenia Bólu,
q) Poradnia Hematologiczna,
r) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy (poradni hematologicznej).

2) Poradnie i gabinety położone przy ul. Truchana 7:
a) Poradnia alergologiczna i immunologiczna dla dzieci,
b) Poradnia chirurgiczna dla dzieci,
c) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgicznej dla dzieci,
d) Poradnia hematologiczno – onkologiczna dla dzieci,
e) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni hematologiczno - onkologicznej dla dzieci,
f) Poradnia okulistyczna dla dzieci,
g) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni okulistycznej dla dzieci,
h) Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci,
i) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej dla dzieci,
j) Poradnia ortopedyczno - urazowa dla dzieci,
k) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ortopedyczno – urazowej dla dzieci
l) Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
m) Poradnia neurologiczna dla dzieci,
n) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni neurologicznej dla dzieci,
o) Poradnia medycyny pracy,
p) Poradnia audiologiczna,
q) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni audiologicznej dla dzieci.

3) Pracownie Diagnostyczne położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:
a) Laboratorium Analityczne,
b) Pracownia RTG Ogólna,
c) Pracownia USG,
d) Pracownia EKG,
e) Pracownia UKG,
f) Pracownia EEG,
g) Pracownia Endoskopii,
h) Pracownia Patomorfologiczna,
i) Pracownia Histopatologiczna,
j) Pracownia Tomografii Komputerowej,
k) Pracownia Mammograficzna,
l) Pracownia EMG.

4) Pracownie Diagnostyczne położone przy ul. Truchana 7:
a) Pracownia NMR,
b) Pracownia PET/CT,
c) Pracownia SPECT/CT,
d) Pracownia RTG - Radiologii klasycznej,
e) Pracownia RTG - Radiologii zabiegowej,
f) Pracownia USG,
g) Pracownia TK,
h) Pracownia EEG,
i) Pracownia endoskopii,
j) Pracownia audiologiczna.

5) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne położone przy ul. Truchana 7:
a) Pracownia Analityczna,
b) Pracownia Mikrobiologiczna,
c) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.

6) Ambulatorium:
a) Ambulatorium położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
b) Ambulatorium położone przy ul. Truchana 7.

Pozostałe komórki organizacyjne.

1) Dział Organizacyjny:
a) Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Biuro przy ul. Truchana 7.

2) Dział Kadr i Szkoleń:
    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

3) Dział Finansowo - Księgowy:
    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

4) Dział Administracyjno Gospodarczy:
a) Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Biuro przy ul. Truchana 7.

5) Dział Zamówień Publicznych:
    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

6) Dział Statystyki Medycznej:
a) Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Biuro przy ul. Truchana 7.


7) Dział Techniczny:
a) Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Biuro przy ul. Truchana 7.

8) Dział Informatyczny:
a) Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Biuro przy ul. Truchana 7.

9) Komórka BHP:
a) Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Biuro przy ul. Truchana 7.

10) Komórka Epidemiologiczna:
a) Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Biuro przy ul. Truchana 7.

11) Dział ds. żywienia przy ul. Truchana 7,

12) Kaplica:
a) Lokal przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) Lokal przy ul. Truchana 7. 13)

13) Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Marketingu przy ul. Truchana 7,

14) Dział Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania przy ul. Truchana 7.

osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Rusinek, dnia: 2013-01-10
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 26-02-2018
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 2018, kontakt: sekretariat@zsm.com.pl