BIP - SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

BIP - strona główna
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STRUKTURA JEDNOSTKI
Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz pozostałych komórek organizacyjnych Zespołu Szpitali Miejskich:

Zakład Leczniczy tworzą komórki organizacyjne prowadzące działalność leczniczą:

I.     Szpital

1)    Oddziały szpitalne położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a)   Oddział Chorób Wewnętrznych „A” - 54 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej - 3 łóżka),
b)   Oddział Chorób Wewnętrznych „B” – 29 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka),
c)   Oddział Geriatryczny – 30 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka),
d)   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 8 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 8 łóżek),
e)   Oddział Chirurgiczny Ogólny – 36 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej - 2 łóżka),
f)    Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej – 26 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej - 2 łóżka),
g)   Oddział Neurologiczny – 12 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka),
h)   Oddział Udarowy – 16 łóżek (w tym: łóżka intensywnego nadzoru udaru mózgu – 4 łóżka),
i)    Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych – 48 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, miejsca pobytu dziennego – 10 łóżek).
j)    Oddział Gastroenterologiczny – 5 łóżek,
k)   Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 20 łóżek,
l)    Oddział Endokrynologiczno- Diabetologiczny – 10 łóżek,
m)  Oddział Reumatologiczny – 9 łóżek,
n)   Oddział Okulistyczny – 10 łóżek,
o)   Oddział Dermatologiczny – 10 łóżek,
p)   Izba Przyjęć,
q)   Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej,
r)    Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
s)   Blok Operacyjny Okulistyczny,
t)    Blok Operacyjny,

2)    Oddziały szpitalne położone przy ul. Truchana 7:

a)   Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka – 26 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego - 1 łóżko, łóżka dla noworodków - 5 łóżek,
       liczba inkubatorów - 2 inkubatory),
b)   Oddział Pediatryczny dla Dzieci Starszych – 25 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka),
c)   Oddział Otolaryngologii Dziecięcej – 24 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
d)   Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci – 24 łóżek (w tym: łóżka dla noworodków - 4 łóżka, liczba inkubatorów - 1 inkubator),
e)   Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci – 8 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 8 łóżek, łóżka dla noworodków - 4 łóżka, liczba inkubatorów - 5 inkubatorów),
f)    Oddział Alergologii i Immunologii Dziecięcej – 19 łóżek (w tym: łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
g)   Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej – 24 łóżka (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego - 1 łóżko), miejsca pobytu dziennego – 2 łóżka),
h)   Oddział Nefrologii Dziecięcej – 16 łóżek (w tym: łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
i)    Oddział Neurologii Dziecięcej – 14 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka, łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
i)    Oddział Okulistyki Dziecięcej – 16 łóżek (w tym: łóżka dla noworodków - 2 łóżka),
j)    Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci – 22 łóżka.

3)    Inne komórki opieki szpitalnej położone przy ul. Truchana 7:

a)   Izba Przyjęć,
b)   Pion Anestezjologiczny,
c)   Blok Operacyjny,
d)   Zespół Wyjazdowy – karetka typu N.

4)    Szpitalne Ratownictwo Medyczne położone przy ul. Truchana 7:

a)   Szpitalny Oddział Ratunkowy – 6 łóżek obserwacyjnych, 3 łóżka intensywnej terapii,
b)   Zespół Transportu Sanitarnego,
c)   Ośrodek Terapii Hiperbarycznej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

5)    Apteka:

a)   Lokal przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)   Lokal przy ul. Truchana 7.

6)    Centralna Sterylizatornia:

a)   Centralna Sterylizatornia przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)   Centralna Sterylizatornia przy ul. Truchana 7.

2.    Ambulatorium:

1)    Poradnie i gabinety położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a)   Poradnia Chirurgii Ogólnej,
b)   Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
c)   Poradnia Proktologiczna,
d)   Poradnia Chorób Piersi,
e)   Poradnia Okulistyczna,
f)    Poradnia Reumatologiczna,
g)   Poradnia Geriatryczna,
h)   Poradnia Endokrynologiczna,
i)    Poradnia Medycyny Pracy,
j)    Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni chirurgii ogólnej),
k)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej),
l)    Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni okulistycznej),
m)  Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni chorób piersi),
n)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (poradni proktologicznej),
o)   Poradnia Leczenia Bólu,
p)   Poradnia Hematologiczna,
q)   Gabinet diagnostyczno - zabiegowy (poradni hematologicznej).

2)    Poradnie i gabinety położone przy ul. Truchana 7:

a)   Poradnia alergologiczna i immunologiczna dla dzieci,
b)   Poradnia chirurgiczna dla dzieci,
c)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgicznej dla dzieci,
d)   Poradnia hematologiczno – onkologiczna dla dzieci,
e)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni hematologiczno - onkologicznej dla dzieci,
f)    Poradnia okulistyczna dla dzieci,
g)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni okulistycznej dla dzieci,
h)   Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci,
i)    Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej dla dzieci,
j)    Poradnia ortopedyczno - urazowa dla dzieci,
k)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ortopedyczno – urazowej dla dzieci
l)    Poradnia nefrologiczna dla dzieci,
m)  Poradnia neurologiczna dla dzieci,
n)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni neurologicznej dla dzieci,
o)   Poradnia audiologiczna,
p)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni audiologicznej dla dzieci.

3)    Pracownie Diagnostyczne położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11:

a)   Laboratorium Analityczne,
b)   Pracownia RTG Ogólna,
c)   Pracownia USG,
d)   Pracownia EKG,
e)   Pracownia UKG,
f)    Pracownia EEG,
g)   Pracownia Endoskopii,
h)   Pracownia Patomorfologiczna,
i)    Pracownia Histopatologiczna,
j)    Pracownia Tomografii Komputerowej,
k)   Pracownia Mammograficzna,
l)    Pracownia EMG.
m)  Pracownia Densytometrii

4)    Pracownie Diagnostyczne położone przy ul. Truchana 7:

a)   Pracownia NMR,
b)   Pracownia PET/CT,
c)   Pracownia SPECT/CT,
d)   Pracownia RTG- Radiologii klasycznej,
e)   Pracownia RTG- Radiologii zabiegowej,
f)    Pracownia USG,
g)   Pracownia TK,
h)   Pracownia EEG,
i)    Pracownia endoskopii,
j)    Pracownia audiologiczna.

5)    Medyczne Laboratorium Diagnostyczne położone przy ul. Truchana 7:

a)   Pracownia Analityczna,
b)   Pracownia Mikrobiologiczna,
c)   Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.

6)    Ambulatorium:

a)   Ambulatorium położone przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
b)   Ambulatorium położone przy ul. Truchana 7.

7)    Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

II.   Pozostałe komórki organizacyjne.

1)    Dział Organizacyjny:  Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

2)    Dział Kadr i Szkoleń: Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

3)    Dział Finansowo-Księgowy: Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

4)    Dział Administracyjno-Gospodarczy:
a)    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)    Biuro przy ul. Truchana 7.

5)    Dział Zamówień Publicznych: Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

6)    Dział Statystyki Medycznej:
a)    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)    Biuro przy ul. Truchana 7.

7)    Dział Techniczny:
a)    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)    Biuro przy ul. Truchana 7.

8)    Dział Informatyczny:
a)    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)    Biuro przy ul. Truchana 7.

9)    Komórka BHP:
a)    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)    Biuro przy ul. Truchana 7.

10)  Komórka Epidemiologiczna:
a)    Biuro przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)    Biuro przy ul. Truchana 7.

11)  Dział ds. żywienia przy ul. Truchana 7,

12)  Kaplica:
a)    Lokal przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b)    Lokal przy ul. Truchana 7.

osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Rogiński, dnia: 2013-01-10
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 22-02-2019
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 2020, kontakt: sekretariat@zsm.com.pl